Procedura acordului de restructurare – Una dintre procedurile de prevenire a insolvenței. Cui i se adresează? În ce constă?

Una dintre procedurile de prevenire a insolvenței recunoscute în România este Acordul de restructurare. Această procedură se adresează companiilor aflate în stare de dificultate, acestea având posibilitatea să propună un acord de restructurare, care va fi întocmit fie de administratorul restructurării, fie de societate – cu asistenţa administratorului restructurării. Despre ce înseamnă starea de dificultate, regăsiți pe site-ul nostru un articol distinct intitulat ”Ce reprezintă procedurile de prevenire a insolvenței? Ce înseamnă starea de dificultate?

Legea definește acordul de restructurare astfel: „procedura acordului de restructurare reprezintă procedura de prevenire a insolvenţei prin care debitorul supune confirmării judecătorului-sindic un acord de restructurare negociat în prealabil cu creditorii ale căror creanţe sunt afectate şi aprobat în condiţiile prezentei legi, în baza căruia îşi redresează activitatea şi îşi achită total sau parţial creanţele afectate în perioada stabilită prin acordul de restructurare” (art. 5 pct. 431 din Legea nr. 85/2014).

Prin urmare, pentru a beneficia de această procedură, compania aflată în dificultate va contracta un specialist numit ”administratorul restructurării”, dintre persoanele având calitate de practician în insolvență recunoscut de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență. Onorariul acestuia va fi stabilit de comun acord cu societatea debitoare şi se va suporta de către aceasta.

Specificul acestei proceduri este dat de faptul că societatea aflată în dificultate va purta negocieri cu creditorii săi, fiind asistată de administratorul restructurării.

Dacă un acord de restructurare este confirmat de instanţa de judecată, activitatea societății va fi restructurată în conformitate cu acest acord.

Unele dintre măsurile de restructurare pot fi, cu titlu exemplificativ:

  • restructurarea operaţională a activităţilor desfăşurate de societate;
  • schimbarea componenţei sau a structurii activelor sau pasivelor debitorului;
  • valorificarea unor active ale debitorului;
  • fuziunea sau divizarea debitorului, în condiţiile legii etc.

Fiind o procedură menită să prevină starea de insolvență, în cazul confirmării acordului de restructurare şi până la închiderea acestei proceduri, nu se va putea deschide procedura insolvenţei faţă de societate.

Intocmit A.I.D.

Informații utile

Echipa Fineco Insolvency SPRL. Oamenii pe care te poți baza oricând! Profesioniștii pe care te poți baza oricând!

Formular de contact

Pentru diagnosticarea gratuită a societății dumneavoastră puteți transmite datele prin intermediul formularului de contact.

DA, Accept condițiile GDPR! (necesar)