Procedura concordatului preventiv – una dintre procedurile de prevenire a insolvenței. Cui i se adresează? În ce constă?

Procedura de concordat preventiv este una dintre procedurile de prevenire a insolvenței recunoscute în România de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Pot recurge la această procedură societățile aflate în stare de dificultate (dar care nu se află în stare de insolvență), cu excepția celor care în cei 3 ani anteriori depunerii cererii de deschidere a procedurii de concordat au mai beneficiat de o procedură a concordatului preventiv care a eșuat. Bineînțeles, sunt exceptate de la această procedură și societățile care se află în situațiile enumerate la art. 6 2 din Legea nr. 85/2014 (în esență societățile care in ultimii 3 ani anterior depunerii cererii au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate contra patrimoniului).

Despre ce înseamnă starea de dificultate și care sunt situațiile generale în care o societate nu poate recurge la procedurile de prevenire a insolvenței, regăsiți pe site-ul nostru un articol distinct intitulat ”Ce reprezintă procedurile de prevenire a insolvenței? Ce înseamnă starea de dificultate?

Legea definește procedura concordatului preventiv astfel: ”procedura judiciară de prevenire a insolvenţei, a cărei deschidere suspendă executările silite în condiţiile prezentei legi, iar debitorul îşi redresează activitatea şi îşi achită total sau parţial creanţele afectate în baza unui plan de restructurare votat de creditorii ale căror creanţe sunt afectate şi omologat de judecătorul-sindic” (art. 441 din Legea nr. 85/2014).

Pentru a beneficia de această procedură, compania aflată în dificultate va contracta un specialist numit ”administrator concordatar”, dintre persoanele având calitate de practician în insolvență recunoscut de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență. Onorariul acestuia va fi stabilit de comun acord cu societatea debitoare şi se va suporta de către aceasta.

Administratorul concordatar va asista debitorul, va putea negocia planul de restructurare şi va face demersuri pentru soluţionarea pe cale amiabilă a oricărei dispute între debitor şi creditori ori între creditori.

Unele dintre măsurile de restructurare pot fi, cu titlu exemplificativ:

  • restructurarea operaţională a activităţilor desfăşurate de debitor;
  • schimbarea componenţei, a condiţiilor sau a structurii activelor sau pasivelor debitorului;
  • valorificarea unor active ale debitorului sau valorificarea întreprinderii ca ansamblu independent;
  • fuziunea sau divizarea debitorului, în condiţiile legii etc.

Unul dintre principalele avantaje ale acestei proceduri este acela că pe parcursul procedurii de concordat, executările silite împotriva societății se suspendă de drept, în anumite condiții stabilite de lege. În plus, de principiu, pe parcursul acestei proceduri nu se va putea deschide procedura insolvenţei faţă de societate.

Intocmit A.I.D.

Informații utile

Echipa Fineco Insolvency SPRL. Oamenii pe care te poți baza oricând! Profesioniștii pe care te poți baza oricând!

Formular de contact

Pentru diagnosticarea gratuită a societății dumneavoastră puteți transmite datele prin intermediul formularului de contact.

DA, Accept condițiile GDPR! (necesar)