Administrare si reorganizare judiciara
Administrare si reorganizare judiciara

Administrare judiciara

Administrarea judiciara este o atributie ce apartine exclusiv practicianului in insolventa, practician ce trebuie sa aiba competente si cunostinte juridice, de management, de evaluare si experienta in multe domenii de activitate avand in vedere complexitatea activitatilor pe care le gestioneaza.

Gestionarea procedurilor de insolventa a insemnat o misiune dificila si complexa din care am castigat experienta necesara obtinerii unor rezultate foarte bune atat in beneficiul creditorilor, cat si al debitorilor. Printre avantajele deschiderii proceduri de insolventa se numara:

• suspendarea tuturor activitatilor judiciare si extrajudiciare pentru realizarea creantelor indreptate impotriva debitorului si a bunurilor acestuia,
• faptul ca de la data deschiderii procedurii insolventei nu se mai calculeaza dobanzi, majorari si penalitati la creantele existente (cu cateva exceptii expres prevazute de lege),
• posibilitatea reesalonarii platii creantelor catre creditori, etc.

Perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii şi data confirmării planului de reorganizare sau, după caz, a intrării în faliment, reprezinta perioada de observatie.

In perioada de observatie se stabilesc cauzele are au condus la starea de insolventa si cine este raspunzator pentru aceasta, daca sunt sanse de reorganizare precum si care este activul si pasivul debitorului.

Societatea noastra colaboreaza atat cu debitorii, cat si cu creditorii pentru a realiza obiectivul principal al procedurii insolventei, respectiv relansarea activitatii si achitarea datoriilor societatii.

Reorganizare judiciara

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa prevede procedura reorganizarii judiciare, ca masura de redresare a activitatii economice a unei societati aflate in insolventa sau intr-o stare iminenta de insolventa.

Reorganizarea judiciara este procedura care se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor.

Pentru a beneficia de procedura de reorganizare judiciara trebuie propus un plan de reorganizare, fie de catre debitor, fie de administratorul judiciar sau de creditori.

Etape:

• Propunerea unui plan de reorganizare
• Elaborarea planului de reorganizare
• Votarea planului de reorganizare de catre creditori
• Confirmarea planului de reorganizare de catre judecatorul-sindic
• Reușita planului de reorganizare/Eșecul planului de reorganizare
• Supravegherea implementarii masurilor propuse in planul de reorganizare.

Pentru ca planul de reorganizare votat de creditori sa-si atinga obiectivele stabilite in continutul sau, acesta trebuie pus in aplicare in conditii stricte si corecte, fara a influenta negativ niciun participant la procedura insolventei. Menirea noastra este de a asigura impartialitatea necesara si de a preintampina derapajele in desfasurarea activitatii societatii debitoare.

Procedura de reorganizare a societatii se inchide in momentul in care s-au indeplinit toate obligatiile de plata asumate prin planul de reorganizare.

• Intocmirea planului de reorganizare in cazul in care nu indeplinim mandatul de administrator judiciar

Planurile de reorganizare reprezinta planuri de afaceri adaptate noilor conjuncturi economice si juridice in care se afla societatea si care trebuie sa respecte anumite conditii de forma si fond pentru a putea fi votate de catre creditori, confirmate de catre judecatorul sindic si implementate cu succes de catre societatea debitoare.

Prin planul de reorganizare se încearcă:

• salvarea debitorului de la faliment printr-una sau mai multe dintre modalităţile prevăzute de lege aplicate separat sau
împreună:

– restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului;
– restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;
– restrângerea activităţii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului.

• plata creanțelor potrivit programului de plată a creanțelor .

Echipa noastra are o bogata experienta in domeniu, fapt ce ii permite intocmirea unor planuri de reorganizare care sa convinga partile implicate in procedura, de oportunitatea si fezabilitatea acestuia.

Echipa Fineco Insolvency SPRL, formată din profesioniști cu o bogată experiență în domeniul insolvenței, juridic și economic, identifică cele mai bune soluții pentru rezolvarea diferitelor cazuri de insolvenţă sau de prevenție a acesteia.