Evaluari – prin colaboratori

Evaluari – prin colaboratori

FINECO este partenerul firmelor mici și mijlocii pe care le ajută să depășească dificultățile din mediul de afaceri și să își consolideze echilibrul financiar.

Noul serviciu de evaluări a activelor vă oferă următoarele oportunități:

• vânzarea /cumpărarea de proprietăți imobiliare sau alte bunuri la prețuri corecte;
• stabilirea valorii juste pentru impozitarea cladirilor proprii;
• întocmirea facilă și corectă a raportărilor financiare;
• realizarea tranzacțiilor economice (majorări de capital, fuziuni, divizări);
• stabilirea valorii probabile de recuperare pentru clienții aflați în executare/insolvență.

Oferta financiara si timp de executie:

Tarifele variaza in functie de complexitatea proprietătilor, timpul afectat realizarii si costurile aferente realizării raportului de evaluare. Acestea NU sunt conditionate de valoarea de piata estimata.

Echipa de evaluatori poate realiza rapoarte de evaluare in regim de urgenta (2-4 zile) fara a percepe comisioane suplimentare.

Evaluatorii nostri au incheiate polite de asigurare de raspundere profesionala.

Împreună identificăm soluțiile cele mai eficiente pentru afacerea dumneavoastră!

Puteti reduce semnificativ impozitul pe clădire datorat statului prin reevaluarea periodica a cladirilor.

• Articolul 253 din Codul Fiscal obliga firmele să recurgă la reevaluarea imobilelor aflate în patrimoniu cel putin o dată la trei ani. În caz contrar, impozitul anual va creste de la 0.25%-1.5% la 10%-40% . Reevaluati-vă la timp proprietatea si veti fi scutit de plata unor sume substantiale la bugetul de stat.

• Spre exemplu, dacă firma dumneavoastră detine o clădire care valora 100.000 de euro si n-a fost reevaluată în ultimii 3 ani, ea va fi impozitată cu 10.000-20.000 de euro în al patrulea an si pana la 40.000 euro in al saselea an. În schimb, dacă veti cere o reevaluare în timp util, veti plăti un impozit de maxim de 1.500 de euro. Compania dumneavoastră va face deci o economie importanta!

• Chiar dacă ati achizitionat o proprietate mai devreme de 3-5 ani, pe o piată imobiliară în scădere, cum este cea de acum, reevaluarea vă conferă avantajul de a putea înscrie în contabilitate o valoare actualizată, ce poate fi si cu 20% mai mică fată de vechea valoare. Rezultă o nouă reducere semnificativă a sumelor pe care le datorati cu titlu de impozit.

Acte necesare raportului de evaluare

• Acte necesare pentru evaluarea terenurilor

• Documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului evaluat;
• Extras de Carte Funciara;
• Incheiere de intabulare;
• Documentatia cadastrala vizata ANCPI;
• Documentatia din care sa rezulte suprafata terenului ;
• Certificat de urbanism valid din care sa reiasa posibilitatile de dezvoltare (POT, CUT, destinatie, restrictii, etc) – in cazul terenurilor intravilane, libere de constructii;
• In cazul in care documentele prezentate nu reflecta situatia constatata la inspectie se vor solicita documente suplimentare (autorizatie de construire /demolare, autorizatie de functionare, raport de expertiza tehnica, etc);
• Alte documente specifice functie de tipul proprietatii evaluate (avize, autorizatii, etc);
• Fisa mijlocului fix (societati comerciale);
• Plan de amplasament si delimitare a imobilului;
• Copie carte de identitate client / Copie Certificat de inregistrare Fiscala (societati comerciale)

• Acte necesare pentru evaluarea apartamente / vile

• Act de proprietate, alte documente care atesta dreptul de proprietate;
• Documentatia cadastrala vizata ANCPI;
• Incheiere de intabulare;
• Extras de carte funciara;
• Memoriu tehnic (daca este disponibil);
• Plan de amplasament si delimitare;
• Fisa bunului imobil;
• Releveu;
• Fisa mijlocului fix (societati comerciale)
• Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscala (societati comerciale)

• Acte necesare pentru evaluare autoturisme, automobile, autoutilitare

• Act de proprietate – factura, contract vânzare-cumparare (alt tip de act prin care s-a intrat în posesia bunului mobil);
• Carte de identitate autovehicul;
• Certificat de înmatriculare;
• Carnetul de service al autovehiculului;
• Raport de expertiza tehnica a bunului mobil (daca este necesar);
• Buletin de diagnoza emis de o unitate service autorizata;
• Deviz de reparatii emis de o unitate service autorizata;
• Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscala (societati comerciale);

• Acte necesare pentru evaluarea utilajelor

• Act de proprietate – factura, contract vânzare-cumparare (alt tip de act prin care s-a intrat în posesia bunului mobil);
• Documentatie tehnica a utilajului/bunului mobil;
• Proiect tehnic, planuri, detalii tehnice;
• Autorizatii de functionare emise de organismele abilitate;
• Certificat de înmatriculare;
• Carnetul de întretinere al utilajului;
• Raport de expertiza tehnica a utilajului (daca este necesar);
• Buletin de diagnoza emis de o unitate service autorizata;
• Deviz de reparatii emis de o unitate de reparatii autorizata;
• Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscala (societati comerciale);

• Tarife estimative evaluari

Tarifele variaza in functie de complexitatea proprietătilor, timpul afectat realizarii si costurile aferente realizării raportului de evaluare. Acestea NU sunt conditionate de valoarea de piata estimata.

Echipa de evaluatori poate realiza rapoarte de evaluare in regim de urgenta (2-4 zile) fara a percepe comisioane suplimentare.

Echipa Fineco Insolvency SPRL, formată din profesioniști cu o bogată experiență în domeniul insolvenței, juridic și economic, identifică cele mai bune soluții pentru rezolvarea diferitelor cazuri de insolvenţă sau de prevenție a acesteia.